Корзина
Нет отзывов, добавить
О нас
Контакты
II Glinschi Marin
+3736878-21-66Marin
+3736972-47-93Aurelia
Burcă Aurelia
МолдоваКишинёвbd. Moscova 14 of. 22068

О нас


Contabilitatea este știința și arta stăpânirii afacerilor, în care scop se ocupă cu "măsurarea, evaluarea, cunoașterea, gestiunea și controlul activelor, datoriilor și capitalurilor proprii, precum și a rezultatelor obținute din activitatea persoanelor fizice și juridice", în care scop "trebuie să asigure înregistrarea cronologică și sistematică, prelucrarea, publicarea și păstrarea informațiilor cu privire la poziția financiară, performanța financiară și fluxurile de trezorerie, atât pentru cerințele interne ale acestora, cât și în relațiile cu investitorii prezenți și potențiali, creditorii financiari și comerciali, clienții, instituțiile publice și alți utilizatori

Сведения о компании

Burcă Aurelia
II Glinschi Marin
МолдоваКишинёвbd. Moscova 14 of. 22068
  • +3736878-21-66Marin
  • +3736972-47-93Aurelia